Хүүхдийг Ивээх Сангаас хэрэгжүүлж буй “Сургуультай хамтран хүүхэд хамгааллыг сайжруулах нь” төслийн хүрээнд цахим сургалт, хурлын төнөг төхөөрөмж гардуулах үйл...

Vacancy for Secretary/Receptionist Save the Children is a leading international, rights-based organization for children, operating in 115 countries around the world. Having started its programs in Mongolia in 1994, SC currently employs 50 staff and works in six provinces of Mongolia, implementing pr...