“Хүүхэд бүрийг Боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь-2” төслийн хүрээнд орон нутгийн тэгш хамруулах боловсролын бодлого боловсруулагч, сургуулийн удирдах...