Хүүхдийг Ивээх Сан 2021 оноос “Хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь-2” төслийг Япон улсын Гадаад хэргийн яамны санхүүжилтээр гурван жилийн ху...

“Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтрепренершип боловсрол олгох” төслийг орон нутагт амжилттай, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх зорилготой байгуулагдс...