Улсын Онцгой Комисс (УОК), Хүүхдийг Ивээх Сан (ХИС) хамтран What3words буюу Гурван үгт хаягийг олон нийтэд таниулж, гар утсандаа хэрхэн татаж авч, суулгах талаар мэдээлэл ...

Хүүхдийг Ивээх Сан  Япон улсын Гадаад хэргийн яамны санхүүжилтээр ““Тэгш хүртээмжтэй, цогц үйлчилгээгээр бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих нь” төслийг 2024 оны ...