Автомашин худалдах зар Японы Хүүхдийг Ивээх Сангийн эзэмшилд ашиглаж байсан Nissan Patrol Y-61 маркийн  автомашиныг өрсөлдөөнт үнийн шалгаруулалтаар худалдана. Худалдах...

Хүүхдийг Ивээх Сангийн хэрэгжүүлж буй “Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтрепренершипийн боловсрол олгох” төслийн зорилтот  сумын нэг болох Х...

Хүүхдийг Ивээх Сангийн Өвөрхангай аймаг дахь салбар 2023 оны 11 сард зохион байгуулагдсан Төслийн Аймгийн зөвлөл (ТАЗ) болон зорилтот 7 сумын Төслийн сумын зөвлөлүүди...