“Сургуультай хамтран хүүхэд хамгааллыг бэхжүүлэх нь” төслийн сургалт Говь-Алтай аймагт боллоо