“Цахим сонин”-ы анхны дугаар

Хүүхдийг Ивээх Сангийн хэрэгжүүлж буй “Сургуультай хамтран хүүхэд хамгааллыг сайжруулах нь” төслийн үйл ажиллагаа, үр дүн болон бусад мэдээллийг шуурхай, цогц байдлаар хүргэх зорилготой сар тутмын “Цахим сонин”-ы анхны дугаарыг хүргэж байна.

https://savethechildren.mn/wp-content/uploads/2024/07/SCHK_newsletter_2024.pdf