Хүүхдийг Ивээх Сангаас хэрэгжүүлж буй “Сургуультай хамтран хүүхэд хамгааллыг сайжруулах нь” төслийн хүрээнд цахим сургалт, хурлын төнөг төхөөрөмж гардуулах үйл...

Хүүхдийг Ивээх Сан “Сумдын эмнэлэгт хүүхдийн гэмтлийн үеийн яаралтай тусламжийн чадавх сайжруулах, бэхжүүлэх төсөл”-ийг Австралийн Элчин Сайдын Яамны санхүүжил...