Асуудал шийдэж, амжилттай эхэлсэн “Сурагчийн шүүгээ” төсөл Хүүхдийг Ивээх Сангаас Дэлхийн Банк, Японы Нийгмийн Хөгжлийн Сангийн дэмжлэгээр хэрэгжүүлж байгаа “О...

Ховд аймгийн Зэрэг сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн түүх, нийгмийн ухааны багш А.Батзултай ярилцлаа. Тэрээр сумынхаа сургуульд “Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд ...