Хүүхдийг Ивээх Сангийн Ховд аймагт хэрэгжүүлж буй “Сургуультай хамтран хүүхэд хамгааллыг сайжруулах нь” төслийн 2023 оны үр дүнгийн уулзалт 2024 оны 3 дугаар сарын 6-...