Ц.Пүрэвсүрэн: Алслагдсан багийн малчин залууст ESEL сургалт том боломж гэдгийг ойлгуулна Хөдөөгийн сумын багийн дарга Хүүхдийг Ивээх Сангийн хэрэгжүүлж буй “Орон н...

Асуудал шийдэж, амжилттай эхэлсэн “Сурагчийн шүүгээ” төсөл Хүүхдийг Ивээх Сангаас Дэлхийн Банк, Японы Нийгмийн Хөгжлийн Сангийн дэмжлэгээр хэрэгжүүлж байгаа “О...