Ховд аймгийн Зэрэг сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн түүх, нийгмийн ухааны багш А.Батзултай ярилцлаа. Тэрээр сумынхаа сургуульд “Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд ...

Хүүхдийг Ивээх Сан 2021-2022 онд “Боловсролын тусгай хэрэгцээтэй хүүхдүүдийн малчин эцэг, эхчүүдийн бичиг үсгийн боловсролыг сайжруулах нь” төслийг Австралийн Сайн ...