Хүүхдийг Ивээх Сан хүмүүнлэгийн тусламжийн үйл ажиллагааныхаа хүрээнд өвөлжилт хаваржилт хүндэрч, зудын нөхцөл байдалд байгаа зарим аймаг сумдын  зорилтот бүлги...

Хүүхдийг Ивээх Сангийн Хүүхэд хамгааллын хөтөлбөрийн “Охидыг хүчирхийлэл, мөлжлөгөөс хамгаалах нь” төслийн хүрээнд хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээнд сэтгэци...