Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын бага хуралд Хүүхдийг Ивээх Сан оролцоно

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын бага хуралд Хүүхдийг Ивээх Сан оролцоно

Хүүхдийг Ивээх Сан энэхүү бага хуралд ихээхэн үүрэгтэй оролцож байна. Бидний гол зорилго бол хүүхдийн дуу хоолойг шийдвэр гаргагч, бодлого тодорхойлогчдод хүргэх, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах болон даван туулах чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр

Хүүхдэд үзүүлэх сэтгэлзүйн анхны тусламжийн сургалт зохион байгуулагдлаа

Хүүхдэд үзүүлэх сэтгэлзүйн анхны тусламжийн сургалт зохион байгуулагдлаа

Хүүхдэд үзүүлэх сэтгэлзүйн анхны тусламжийн сургалтыг Хүүхдийг Ивээх Сангаас 2018 оны 6-р сарын 12-13–ны өдрүүдэд Онцгой байдлын Ерөнхий Газар, нийслэлийн онцгой байдлын газрын албан хаагчдад амжилттай зохион байгууллаа.