Хүүхдэд үзүүлэх сэтгэлзүйн анхны тусламжийн сургалт зохион байгуулагдлаа

Хүүхдэд үзүүлэх сэтгэлзүйн анхны тусламжийн сургалт зохион байгуулагдлаа

Хүүхдэд үзүүлэх сэтгэлзүйн анхны тусламжийн сургалтыг Хүүхдийг Ивээх Сангаас 2018 оны 6-р сарын 12-13–ны өдрүүдэд Онцгой байдлын Ерөнхий Газар, нийслэлийн онцгой байдлын газрын албан хаагчдад амжилттай зохион байгууллаа.

ХҮҮХЭД НАСНЫ ТӨГСГӨЛ - 2018 тайлангаа танилцуулж байна

ХҮҮХЭД НАСНЫ ТӨГСГӨЛ - 2018 тайлангаа танилцуулж байна

Хүүхдийг Ивээх Сан “Ялгаварлан гадуурхалтын олон тал" буюу "ХҮҮХЭД НАСНЫ ТӨГСГӨЛ" тайлангаа дэлхий нийтэд дэлгэж байна. Хүүхэд насыг “хулгайлсан” үзүүлэлтээрээ монгол улс дэлхийн 175 улс орноос 71-т орж байна.

Хамтарсан баг хэрхэн, яаж ажиллавал үр дүнд хүрэх загварыг тодорхойллоо

Хамтарсан баг хэрхэн, яаж ажиллавал үр дүнд хүрэх загварыг тодорхойллоо

2015-2018 онд Улаанбаатар хотын 6 хороо, Архангай аймгийн 3 суманд хэрэгжсэн “Монгол Улсад хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх нь” төсөл үр дүнгээ хэлэлцлээ.