ХҮҮХЭД НАСНЫ ТӨГСГӨЛ - 2018 тайлангаа танилцуулж байна

ХҮҮХЭД НАСНЫ ТӨГСГӨЛ - 2018 тайлангаа танилцуулж байна

Хүүхдийг Ивээх Сан “Ялгаварлан гадуурхалтын олон тал" буюу "ХҮҮХЭД НАСНЫ ТӨГСГӨЛ" тайлангаа дэлхий нийтэд дэлгэж байна. Хүүхэд насыг “хулгайлсан” үзүүлэлтээрээ монгол улс дэлхийн 175 улс орноос 71-т орж байна.

Хамтарсан багийнхан баялаг туршлага хуримтлуулжээ

Хамтарсан багийнхан баялаг туршлага хуримтлуулжээ

Хүүхдийг Ивээх Сангийн хамтарсан багийг чадавхижуулах төсөлд хамрагдаж байгаа хамтарсан багийн гишүүд мэргэжлийн туршлага солилцож, сайн туршлагуудаа хуваалцлаа. Мөн нөхөрсөг гар бөмбөгийн тэмцээн ч зохион байгуулж амжив.