Зудын хүндрэлээс урьдчилан сэргийлэх төсөл үр дүнгээ хэлэлцлээ /Баян-Өлгий аймаг/

Зудын хүндрэлээс урьдчилан сэргийлэх төсөл үр дүнгээ хэлэлцлээ /Баян-Өлгий аймаг/

Хүүхдийг Ивээх Сан, Баян-Өлгий Аймгийн удирдлагууд болон малчдын төлөөлөл хамтран зудын хүндрэлээс урьдчилан сэргийлэх төсөл хэрэгжүүлсэн туршлага, үр дүнгээ хэлэлцэв.