Үерт өртсөн нутгуудад сэтгэл зүйн анхны тусламжийн сургалт зохион байгууллаа

Үерт өртсөн нутгуудад сэтгэл зүйн анхны тусламжийн сургалт зохион байгууллаа

#ХүүхдийгИвээхСан үерт өртсөн гэр бүл, хүүхдүүдтэй хамгийн ойр ажилладаг байгууллагын ажилтнуудад зориулан “Сэтгэл зүйн анхны тусламж”-ийн сургалтыг боловсролын кластерын гишүүн байгууллагуудтай хамтран зохион байгууллаа.