Жил:  
Төслийн тайлан

Төслийн тайлан

Боловсролын Хөтөлбөр

Алслагдсан хөдөөгийн малчдын хүүхдүүдийн бага боловсролын үр дүнг сайжруулах нь (2012-2017) төслийн тайлан

Татах
Сайн туршлагын эмхэтгэл 2017

Сайн туршлагын эмхэтгэл 2017

Боловсролын Хөтөлбөр

Алслагдсан хөдөөгийн малчдын хүүхдүүдийн бага боловсролын үр дүнг сайжруулах нь (2012-2017) төслийн сайн туршлагуудын эмхэтгэл

Татах
Гамшиг, онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгаалал

Гамшиг, онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгаалал

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Гамшиг, онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгаалал (гарын авлага) 2017

Татах
Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдэд туслах зөвлөмж

Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдэд туслах зөвлөмж

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдэд туслах зөвлөмж (багш нарт зориулав)

Татах
Сэтгэл зүйн анхны тусламж

Сэтгэл зүйн анхны тусламж

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Хүүхдэд сэтгэл зүйн анхны тусламж үзүүлэх сургалтын хөтөлбөр 2013

Татах
Эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага 2017

Эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага 2017

Боловсролын Хөтөлбөр

Эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага 2017

Татах
Сургууль эцэг эхтэй хамтран ажиллах сургалтын модуль 2017

Сургууль эцэг эхтэй хамтран ажиллах сургалтын модуль 2017

Боловсролын Хөтөлбөр

Сургууль эцэг эхтэй хамтран ажиллах сургалтын модуль 2017

Татах
Гамшигт бэлэн байх нь - зурагт хуудас

Гамшигт бэлэн байх нь - зурагт хуудас

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Гамшигт бэлэн байх нь - зурагт хуудас

Татах
Онцгой байдал дахь хүүхэд хамгаалал

Онцгой байдал дахь хүүхэд хамгаалал

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Онцгой байдал дахь хүүхэд хамгаалал - 2007

Татах
Хамтарсан багийн гишүүдэд зориулсан гарын авлага

Хамтарсан багийн гишүүдэд зориулсан гарын авлага

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Хамтарсан багийн гишүүдэд зориулсан гарын авлага

Татах
Засаг дарга, ИТХ гишүүдэд

Засаг дарга, ИТХ гишүүдэд

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Засаг дарга, ИТХ гишүүдэд

Татах
Нийгмийн ажилтнуудад зориулсан гарын авлага

Нийгмийн ажилтнуудад зориулсан гарын авлага

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Нийгмийн ажилтнуудад зориулсан гарын авлага

Татах
Халамжийн нийгмийн ажилтанд зориулсан гарын авлага

Халамжийн нийгмийн ажилтанд зориулсан гарын авлага

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Халамжийн нийгмийн ажилтанд зориулсан гарын авлага

Татах
Хүүхэд Хамгааллын Аргазүйн Төв - танилцуулга

Хүүхэд Хамгааллын Аргазүйн Төв - танилцуулга

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Хүүхдийг Ивээх Сангийн Хүүхэд Хамгааллын Аргазүйн Төв - танилцуулга

Татах
Өсвөр үеийнхний дуу хоолой - Судалгааны тайлан

Өсвөр үеийнхний дуу хоолой - Судалгааны тайлан

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

Өсвөр үеийнхний дуу хоолой - Судалгааны тайлан 2017

Татах
Нийгэмшүүлэх дасгал, тоглоом

Нийгэмшүүлэх дасгал, тоглоом

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Нийгэмшүүлэх дасгал, тоглоом

Татах
Нийгэмшүүлэх циркийн суурь сургалт - Нэгдүгээр хэсэг

Нийгэмшүүлэх циркийн суурь сургалт - Нэгдүгээр хэсэг

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Нийгэмшүүлэх циркийн суурь сургалт - Нэгдүгээр хэсэг

Татах
Нийгэмшүүлэх циркийн суурь сургалт - Хоёрдугаар хэсэг

Нийгэмшүүлэх циркийн суурь сургалт - Хоёрдугаар хэсэг

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Нийгэмшүүлэх циркийн суурь сургалт - Хоёрдугаар хэсэг

Татах
2016 оны жилийн тайлан

2016 оны жилийн тайлан

Ерөнхий мэдээлэл

Хүүхдийг Ивээх Сангийн 2016 онд хийсэн ажлууд

Татах
2016 оны жилийн тайлан

2016 оны жилийн тайлан

Ерөнхий мэдээлэл

Хүүхдийг Ивээх Сангийн 2016 онд хийсэн ажилтай танилцана уу!

Татах
Малчдын хүүхдүүдийн боловсролыг дэмжих төслийн эцсийн үнэлгээний тайлан

Малчдын хүүхдүүдийн боловсролыг дэмжих төслийн эцсийн үнэлгээний тайлан

Боловсролын Хөтөлбөр

“Алслагдсан Хөдөөгийн Малчдын Хүүхдүүдийн Бага Боловсролын Үр Дүнг Сайжруулах нь” төслийн эцсийн үнэлгээний тайлан 2017 он

Татах
Нэгдүгээр ангийн хүүхдүүдээ хэрхэн дэмжих вэ? - Сайн туршлагын эмхэтгэл 2018

Нэгдүгээр ангийн хүүхдүүдээ хэрхэн дэмжих вэ? - Сайн туршлагын эмхэтгэл 2018

Боловсролын Хөтөлбөр

Нэгдүгээр ангийн сурагчдын суралцах чадварыг дэмжихэд чиглэсэн сургуулийн чадавхыг бэхжүүлэх нь” төслийн явцад сургуулийн хамт олон, багш нар болон эцэг эхчүүдийн санаачилгаар бий болсон хүүхдүүдийн сургуульд дасан зохицох болон суралцах чадварыг сайжруулах шинэлэг арга барил, туршлагууд

Татах
Нэгдүгээр ангийн хүүхдүүдээ хэрхэн дэмжих вэ? Сайн туршлагын эмхэтгэл 2018

Нэгдүгээр ангийн хүүхдүүдээ хэрхэн дэмжих вэ? Сайн туршлагын эмхэтгэл 2018

Боловсролын Хөтөлбөр

"Нэгдүгээр ангийн сурагчдын суралцах чадварыг дэмжихэд чиглэсэн сургуулийн чадавхыг бэхжүүлэх нь” төслийн явцад сургуулийн хамт олон, багш нар болон эцэг эхчүүдийн санаачилгаар бий болсон хүүхдүүдийн сургуульд дасан зохицох болон суралцах чадварыг сайжруулах шинэлэг арга барил, туршлагууд

Татах
Сургуулиудын туршлага солилцох уулзалт

Сургуулиудын туршлага солилцох уулзалт

Боловсролын Хөтөлбөр

Хүүхдийг Ивээх Сангаас 2015-2018 онд хэрэгжүүлсэн “Нэгдүгээр ангийн сурагчдын суралцах чадварыг дэмжихэд чиглэсэн сургуулийн чадавхыг бэхжүүлэх нь” төслийн сайн туршлага солилцох уулзалт 2018.03.06-д болно.

Татах
Төслийн хаалтын хурал

Төслийн хаалтын хурал

Боловсролын Хөтөлбөр

Төслийн хаалтын хурал

Татах
2017 оны жилийн тайлан

2017 оны жилийн тайлан

Ерөнхий мэдээлэл

Хүүхдийг Ивээх Сангийн 2017 оны жилийн тайлан

Татах
Нэгдүгээр ангийн бэлтгэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж 2017

Нэгдүгээр ангийн бэлтгэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж 2017

Боловсролын Хөтөлбөр

Нэгдүгээр ангийн бэлтгэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж 2017

Татах
Нэгдүгээр ангийн сурагчдын дасан зохицох, суралцах чадварыг дэмжих нь 2017

Нэгдүгээр ангийн сурагчдын дасан зохицох, суралцах чадварыг дэмжих нь 2017

Боловсролын Хөтөлбөр

Нэгдүгээр ангийн сурагчдын дасан зохицох, суралцах чадварыг дэмжих нь 2017

Татах
Сургууль Эцэг эхтэй хамтран ажиллах сургалтын модуль 2017

Сургууль Эцэг эхтэй хамтран ажиллах сургалтын модуль 2017

Боловсролын Хөтөлбөр

Сургууль Эцэг эхтэй хамтран ажиллах сургалтын модуль 2017

Татах
Төслийн туслах ажилтан - Өвөрхангай аймаг

Төслийн туслах ажилтан - Өвөрхангай аймаг

Боловсролын Хөтөлбөр

Хүүхдийг Ивээх Сан нь Японы Гадаад хэргийн яамны санхүүжилттэйгээр 3 жилийн хугацаанд хэрэгжих "Монгол улсад хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь” төслийн хүрээнд Өвөрхангай аймагт ажиллах төслийн туслах ажилтны ажлын байр зарлаж байна

Татах
Төслийн туслах ажилтан - Ховд аймаг

Төслийн туслах ажилтан - Ховд аймаг

Боловсролын Хөтөлбөр

Хүүхдийг Ивээх Сан нь Японы Гадаад хэргийн яамны санхүүжилттэйгээр 3 жилийн хугацаанд хэрэгжих "Монгол улсад хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь” төслийн хүрээнд Ховд аймагт ажиллах төслийн туслах ажилтны ажлын байр зарлаж байна

Татах
“Нийгэмшүүлэх Цирк” сургалт болно

“Нийгэмшүүлэх Цирк” сургалт болно

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

ХҮНД НӨХЦӨЛ ДЭХ ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДТАЙ АЖИЛЛАХ ДАСГАЛЖУУЛАГЧ, БАГШ НАРЫГ “НИЙГЭМШҮҮЛЭХ ЦИРК”-ЭЭР ДАМЖУУЛАН БЭЛТГЭЖ БАЙНА

Татах
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА

Боловсролын Хөтөлбөр

“Монгол улсын хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь” төслийн суурь судалгааг хийж гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээний багийг сонгон шалгаруулах гэж байгаа тул сонирхсон этгээд техникийн болон үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

Татах
Олон зориулалтаар ашиглагдах загвар дотуур байр - 2018

Олон зориулалтаар ашиглагдах загвар дотуур байр - 2018

Хүүхдийн Ядуурлыг Бууруулах Хөтөлбөр

Хүүхдийг Ивээх Сан хүүхдэд ээлтэй, хөгжих, төлөвших, хамгаалагдах орчин бүрэнд хангагдсан, олон зориулалтаар ашиглах бололцоо бүхий дотуур байрны загвар гаргаснаа 2018 онд танилцууллаа.

Татах
Ажилд урьж байна

Ажилд урьж байна

Эрүүл Мэнд

Хүүхдийг Ивээх Сан Улаанбаатар хот дахь төв оффисд жолоочийн ажлын байрыг зарлаж байна.

Татах
Ариун цэврийн өрөө яагаад хүүхэд, багшид ээлтэй байх ёстой вэ? 2014 он

Ариун цэврийн өрөө яагаад хүүхэд, багшид ээлтэй байх ёстой вэ? 2014 он

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Японы Гадаад Хэргийн Яамны санхүүжилтээр Хүүхдийг Ивээх Сангийн 2011-2014 онд хэрэгжүүлсэн "Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг" төсөлд хамрагдсан цэцэрлэгүүдэд ариун цэврийн өрөөг "хүүхдэд ээлтэй" болгоход баримтлах зарчим, жишиг загварыг гарган туршив.

Татах
Хүүхдэд ээлтэй ариун цэврийн өрөө байгуулах зөмлөмж 2014

Хүүхдэд ээлтэй ариун цэврийн өрөө байгуулах зөмлөмж 2014

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Японы Гадаад Хэргийн Яамны санхүүжилтээр Хүүхдийг Ивээх Сангийн 2011-2014 онд хэрэгжүүлсэн "Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг" төсөлд хамрагдсан цэцэрлэгүүдэд ариун цэврийн өрөөг "хүүхдэд ээлтэй" болгоход баримтлах зарчим, жишиг загварыг гарган туршив.

Татах
Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга

Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Хүмүүжлийн эерэг арга гэж юу вэ?

Татах
Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ

Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ гэж ямар үйлчилгээг хэлдэг вэ?

Татах
Хүүхдийн Аюулгүй Байдлыг Хангах Бодлого

Хүүхдийн Аюулгүй Байдлыг Хангах Бодлого

Ерөнхий мэдээлэл

Хүүхдийг Ивээх Сангийн ажилтнууд, түншлэгчид, бусад төлөөлөгчид хүүхэдтэй зүй бус харьцах бүх хэлбэр болон бэлгийн мөлжлөгийг үл тэвчих хандлагыг баримталдаг.

Татах

"Ялгаварлан гадуурхалтын олон тал" буюу "Хүүхэд насны төгсгөл" 2018 тайлан

Ерөнхий мэдээлэл

Хүүхдийг Ивээх Сангийн жил тутам хийдэг "ХҮҮХЭД НАСНЫ ТӨГСГӨЛ 2018" тайлан бэлэн боллоо. Тайланд хүүхэд аль улс оронд илүү аюулгүй тайван байгааг үнэлж, хүүхэд насыг хэрхэн “хулгайлж” буй үзүүлэлтээр нь эрэмблэн 175 улс орныг жагсаасан байна. Монгол улс хүүхэд насыг "ХУЛГАЙЛСАН" үзүүлэлтээрээ хэд дугаарт байна вэ?

Татах