Жил:  
Төслийн тайлан

Төслийн тайлан

Боловсролын Хөтөлбөр

Алслагдсан хөдөөгийн малчдын хүүхдүүдийн бага боловсролын үр дүнг сайжруулах нь (2012-2017) төслийн тайлан

Татах
Сайн туршлагын эмхэтгэл 2017

Сайн туршлагын эмхэтгэл 2017

Боловсролын Хөтөлбөр

Алслагдсан хөдөөгийн малчдын хүүхдүүдийн бага боловсролын үр дүнг сайжруулах нь (2012-2017) төслийн сайн туршлагуудын эмхэтгэл

Татах
Хүүхдийн унших чадварыг сайжруулахад нийт эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага.

Хүүхдийн унших чадварыг сайжруулахад нийт эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага.

Боловсролын Хөтөлбөр

Хүүхдийн унших чадварыг сайжруулахад нийт эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага.

Татах
Үйл ажиллагааны товч мэдээлэл

Үйл ажиллагааны товч мэдээлэл

Боловсролын Хөтөлбөр

"Алслагдсан хөдөөгийн малчдын хүүхдүүдийн бага боловсролын үр дүнг сайжруулах нь төсөл" - Үйл ажиллагааны товч мэдээлэл - 2016 оны III улирал

Татах
Эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага 2017

Эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага 2017

Боловсролын Хөтөлбөр

Эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага 2017

Татах
Эцэг Эх - Багштай харилцах дэвтэр 2017

Эцэг Эх - Багштай харилцах дэвтэр 2017

Боловсролын Хөтөлбөр

Эцэг Эх - Багштай харилцах дэвтэр 2017

Татах
Эцэг Эх - Багштай харилцах дэвтэртэй ажиллах арга зүй сургалтын модуль 2017

Эцэг Эх - Багштай харилцах дэвтэртэй ажиллах арга зүй сургалтын модуль 2017

Боловсролын Хөтөлбөр

Эцэг Эх - Багштай харилцах дэвтэртэй ажиллах арга зүй сургалтын модуль 2017

Татах
Сургууль эцэг эхтэй хамтран ажиллах сургалтын модуль 2017

Сургууль эцэг эхтэй хамтран ажиллах сургалтын модуль 2017

Боловсролын Хөтөлбөр

Сургууль эцэг эхтэй хамтран ажиллах сургалтын модуль 2017

Татах
Хүүхдийн хувийн мэдээллийг цуглуулах арга зүй 2017

Хүүхдийн хувийн мэдээллийг цуглуулах арга зүй 2017

Боловсролын Хөтөлбөр

Хүүхдийн хувийн мэдээллийг цуглуулах арга зүй 2017

Татах
Малчдын хүүхдүүдийн боловсролыг дэмжих төслийн эцсийн үнэлгээний тайлан

Малчдын хүүхдүүдийн боловсролыг дэмжих төслийн эцсийн үнэлгээний тайлан

Боловсролын Хөтөлбөр

“Алслагдсан Хөдөөгийн Малчдын Хүүхдүүдийн Бага Боловсролын Үр Дүнг Сайжруулах нь” төслийн эцсийн үнэлгээний тайлан 2017 он

Татах
Нэгдүгээр ангийн хүүхдүүдээ хэрхэн дэмжих вэ? - Сайн туршлагын эмхэтгэл 2018

Нэгдүгээр ангийн хүүхдүүдээ хэрхэн дэмжих вэ? - Сайн туршлагын эмхэтгэл 2018

Боловсролын Хөтөлбөр

Нэгдүгээр ангийн сурагчдын суралцах чадварыг дэмжихэд чиглэсэн сургуулийн чадавхыг бэхжүүлэх нь” төслийн явцад сургуулийн хамт олон, багш нар болон эцэг эхчүүдийн санаачилгаар бий болсон хүүхдүүдийн сургуульд дасан зохицох болон суралцах чадварыг сайжруулах шинэлэг арга барил, туршлагууд

Татах
Нэгдүгээр ангийн хүүхдүүдээ хэрхэн дэмжих вэ? Сайн туршлагын эмхэтгэл 2018

Нэгдүгээр ангийн хүүхдүүдээ хэрхэн дэмжих вэ? Сайн туршлагын эмхэтгэл 2018

Боловсролын Хөтөлбөр

"Нэгдүгээр ангийн сурагчдын суралцах чадварыг дэмжихэд чиглэсэн сургуулийн чадавхыг бэхжүүлэх нь” төслийн явцад сургуулийн хамт олон, багш нар болон эцэг эхчүүдийн санаачилгаар бий болсон хүүхдүүдийн сургуульд дасан зохицох болон суралцах чадварыг сайжруулах шинэлэг арга барил, туршлагууд

Татах
Сургуулиудын туршлага солилцох уулзалт

Сургуулиудын туршлага солилцох уулзалт

Боловсролын Хөтөлбөр

Хүүхдийг Ивээх Сангаас 2015-2018 онд хэрэгжүүлсэн “Нэгдүгээр ангийн сурагчдын суралцах чадварыг дэмжихэд чиглэсэн сургуулийн чадавхыг бэхжүүлэх нь” төслийн сайн туршлага солилцох уулзалт 2018.03.06-д болно.

Татах
Нэгдүгээр ангийн бэлтгэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж 2017

Нэгдүгээр ангийн бэлтгэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж 2017

Боловсролын Хөтөлбөр

Нэгдүгээр ангийн бэлтгэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж 2017

Татах
Нэгдүгээр ангийн сурагчдын дасан зохицох, суралцах чадварыг дэмжих нь 2017

Нэгдүгээр ангийн сурагчдын дасан зохицох, суралцах чадварыг дэмжих нь 2017

Боловсролын Хөтөлбөр

Нэгдүгээр ангийн сурагчдын дасан зохицох, суралцах чадварыг дэмжих нь 2017

Татах
Сургууль Эцэг эхтэй хамтран ажиллах сургалтын модуль 2017

Сургууль Эцэг эхтэй хамтран ажиллах сургалтын модуль 2017

Боловсролын Хөтөлбөр

Сургууль Эцэг эхтэй хамтран ажиллах сургалтын модуль 2017

Татах