Жил:  
Онцгой байдал дахь хүүхэд хамгаалал

Онцгой байдал дахь хүүхэд хамгаалал

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Онцгой байдал дахь хүүхэд хамгаалал - 2007

Татах
Хамтарсан багийн гишүүдэд зориулсан гарын авлага

Хамтарсан багийн гишүүдэд зориулсан гарын авлага

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Хамтарсан багийн гишүүдэд зориулсан гарын авлага

Татах
Засаг дарга, ИТХ гишүүдэд

Засаг дарга, ИТХ гишүүдэд

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Засаг дарга, ИТХ гишүүдэд

Татах
Нийгмийн ажилтнуудад зориулсан гарын авлага

Нийгмийн ажилтнуудад зориулсан гарын авлага

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Нийгмийн ажилтнуудад зориулсан гарын авлага

Татах
Сургуулийн нийгмийн ажилтанд зориулсан гарын авлага

Сургуулийн нийгмийн ажилтанд зориулсан гарын авлага

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Сургуулийн нийгмийн ажилтанд зориулсан гарын авлага

Татах
Цагдаагийн ажилтнуудад зориулсан гарын авлага

Цагдаагийн ажилтнуудад зориулсан гарын авлага

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Цагдаагийн ажилтнуудад зориулсан гарын авлага

Татах
Өрхийн эмч нарт зориулсан гарын авлага

Өрхийн эмч нарт зориулсан гарын авлага

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Өрхийн эмч нарт зориулсан гарын авлага

Татах
Халамжийн нийгмийн ажилтанд зориулсан гарын авлага

Халамжийн нийгмийн ажилтанд зориулсан гарын авлага

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Халамжийн нийгмийн ажилтанд зориулсан гарын авлага

Татах
Хэсгийн ахлагч нарт зориулсан гарын авлага

Хэсгийн ахлагч нарт зориулсан гарын авлага

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Хэсгийн ахлагч нарт зориулсан гарын авлага

Татах
Төрийн бус байгууллагад зориулсан гарын авлага

Төрийн бус байгууллагад зориулсан гарын авлага

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Төрийн бус байгууллагад зориулсан гарын авлага

Татах
Хорооны нийгмийн ажлын өнөөгийн байдал

Хорооны нийгмийн ажлын өнөөгийн байдал

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Хорооны нийгмийн ажлын өнөөгийн байдал

Татах
Хүүхэд Хамгааллын Аргазүйн Төв - танилцуулга

Хүүхэд Хамгааллын Аргазүйн Төв - танилцуулга

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Хүүхдийг Ивээх Сангийн Хүүхэд Хамгааллын Аргазүйн Төв - танилцуулга

Татах
Нийгэмшүүлэх цирк - сургалтын хөтөлбөр 2015

Нийгэмшүүлэх цирк - сургалтын хөтөлбөр 2015

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Нийгэмшүүлэх цирк - сургалтын хөтөлбөр 2015

Татах
Нийгэмшүүлэх дасгал, тоглоом

Нийгэмшүүлэх дасгал, тоглоом

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Нийгэмшүүлэх дасгал, тоглоом

Татах
Нийгэмшүүлэх циркийн суурь сургалт - Нэгдүгээр хэсэг

Нийгэмшүүлэх циркийн суурь сургалт - Нэгдүгээр хэсэг

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Нийгэмшүүлэх циркийн суурь сургалт - Нэгдүгээр хэсэг

Татах
Нийгэмшүүлэх циркийн суурь сургалт - Хоёрдугаар хэсэг

Нийгэмшүүлэх циркийн суурь сургалт - Хоёрдугаар хэсэг

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Нийгэмшүүлэх циркийн суурь сургалт - Хоёрдугаар хэсэг

Татах
“Нийгэмшүүлэх Цирк” сургалт болно

“Нийгэмшүүлэх Цирк” сургалт болно

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

ХҮНД НӨХЦӨЛ ДЭХ ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДТАЙ АЖИЛЛАХ ДАСГАЛЖУУЛАГЧ, БАГШ НАРЫГ “НИЙГЭМШҮҮЛЭХ ЦИРК”-ЭЭР ДАМЖУУЛАН БЭЛТГЭЖ БАЙНА

Татах
Ариун цэврийн өрөө яагаад хүүхэд, багшид ээлтэй байх ёстой вэ? 2014 он

Ариун цэврийн өрөө яагаад хүүхэд, багшид ээлтэй байх ёстой вэ? 2014 он

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Японы Гадаад Хэргийн Яамны санхүүжилтээр Хүүхдийг Ивээх Сангийн 2011-2014 онд хэрэгжүүлсэн "Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг" төсөлд хамрагдсан цэцэрлэгүүдэд ариун цэврийн өрөөг "хүүхдэд ээлтэй" болгоход баримтлах зарчим, жишиг загварыг гарган туршив.

Татах
Хүүхдэд ээлтэй ариун цэврийн өрөө байгуулах зөмлөмж 2014

Хүүхдэд ээлтэй ариун цэврийн өрөө байгуулах зөмлөмж 2014

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Японы Гадаад Хэргийн Яамны санхүүжилтээр Хүүхдийг Ивээх Сангийн 2011-2014 онд хэрэгжүүлсэн "Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг" төсөлд хамрагдсан цэцэрлэгүүдэд ариун цэврийн өрөөг "хүүхдэд ээлтэй" болгоход баримтлах зарчим, жишиг загварыг гарган туршив.

Татах
Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга

Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Хүмүүжлийн эерэг арга гэж юу вэ?

Татах
Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ

Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ гэж ямар үйлчилгээг хэлдэг вэ?

Татах