Жил:  
ТББ-ын сүлжээдээс НҮБ-ын хүүхдийн эрхийн хороонд илгээх илтгэл 2015

ТББ-ын сүлжээдээс НҮБ-ын хүүхдийн эрхийн хороонд илгээх илтгэл 2015

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Тухай Конвенцийн хэрэгжилтийн талаар Монгол улсын тавдугаар тайлан Илтгэлтэй холбогдуулан Төрийн бус байгууллагын сүлжээдээс НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хороонд илгээх илтгэл

Татах
НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хороонд илгээх Хүүхдийн илтгэл 2015

НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хороонд илгээх Хүүхдийн илтгэл 2015

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Тухай Конвенцийн хэрэгжилтийн талаар Монгол улсын тавдугаар тайлан илтгэлтэй холбогдуулан хүүхдүүдээс НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хороонд илгээх илтгэл

Татах
Өсвөр үеийнхний дуу хоолой - Судалгааны тайлан

Өсвөр үеийнхний дуу хоолой - Судалгааны тайлан

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

Өсвөр үеийнхний дуу хоолой - Судалгааны тайлан 2017

Татах
Хүүхдийн оролцоог дүгнэх хяналт, Шинжилгээ, үнэлгээний арга хэрэгслүүд товхимол 1

Хүүхдийн оролцоог дүгнэх хяналт, Шинжилгээ, үнэлгээний арга хэрэгслүүд товхимол 1

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

Хүүхдийн оролцоог дүгнэх хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний арга хэрэгслүүд

Татах
Хүүхдийн оролцоог дүгнэх хяналт, Шинжилгээ, үнэлгээний арга хэрэгслүүд товхимол 2

Хүүхдийн оролцоог дүгнэх хяналт, Шинжилгээ, үнэлгээний арга хэрэгслүүд товхимол 2

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

Хүүхдэд хүндэтгэлтэй, оролцоог хангасан орчин бүрдүүлснийг үнэлж хэмжих тухай гарын авлага

Татах
Хүүхдийн оролцоог дүгнэх хяналт, Шинжилгээ, үнэлгээний арга хэрэгслүүд товхимол 3

Хүүхдийн оролцоог дүгнэх хяналт, Шинжилгээ, үнэлгээний арга хэрэгслүүд товхимол 3

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

Хүүхдийн оролцооны цар хүрээ, чанар, үр дүнг хэрхэн хэмжих вэ?

Татах
Хүүхдийн оролцоог дүгнэх хяналт, Шинжилгээ, үнэлгээний арга хэрэгслүүд товхимол 4

Хүүхдийн оролцоог дүгнэх хяналт, Шинжилгээ, үнэлгээний арга хэрэгслүүд товхимол 4

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

Хүүхдийн оролцоонд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх 10 алхамт заавар

Татах
Хүүхдийн оролцоог дүгнэх хяналт, Шинжилгээ, үнэлгээний арга хэрэгслүүд товхимол 5

Хүүхдийн оролцоог дүгнэх хяналт, Шинжилгээ, үнэлгээний арга хэрэгслүүд товхимол 5

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

Хүүхдийн Оролцоог Хянаж Үнэлэх Тоглоомын Арга Хэрэгслүүд

Татах
Хүүхдийн оролцоог дүгнэх хяналт, Шинжилгээ, үнэлгээний арга хэрэгслүүд товхимол 6

Хүүхдийн оролцоог дүгнэх хяналт, Шинжилгээ, үнэлгээний арга хэрэгслүүд товхимол 6

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

Хүүхэд залуусын туршлага, зөвлөмж зөвлөгөөнүүд

Татах
Хүүхдийн оролцоо гэж юу вэ? гарын авлага

Хүүхдийн оролцоо гэж юу вэ? гарын авлага

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

Хүүхдийн оролцоо гэж юу болох, оролцооны арга замууд, оролцоог аюулгүй бөгөөд үр ашигтай болгох арга зам зөвлөмжүүдийг Хүүхдийг Ивээх Сан танилцуулж байна.

Татах
Хүүхдийн төлөөх төсөв

Хүүхдийн төлөөх төсөв

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

Хүүхдийг Ивээх Сангаас хүмүүнлэг, ардчилсан нийгмийн ирээдүйн идэвхтэй гишүүд - хүүхдүүд та бүхнийхээ мэдлэгт хувь нэмэр оруулахаар нэгэн чухал мэдээллийг “Хүүхдийн төлөөх төсөв” хэмээх энэхүү зурагт гарын авлагаар багцлан хүргэж байна.

Татах
Өсвөр үеийнхний дуу хоолой-2 судалгааны тайлан

Өсвөр үеийнхний дуу хоолой-2 судалгааны тайлан

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

Өсвөр насныхны тэгш гараа, боломжийн талаарх ойлголт, байр суурийг сонсох нь шударга байдлыг дэмжих, сайжруулахад чухал ач холбогдолтой тул Хүүхдийг Ивээх Сан нь өсвөр үеийнхний төлөөлөл болон Транспаренси Интернэйшнл байгууллагатай хамтран “Өсвөр үеийнхний дуу хоолой – 2: Шударга ёс, авлига, ашиг сонирхлын зөрчил” судалгааг 2017-2018 онд гүйцэтгэв.

Татах
НЭХБ - 2 төсөл - Төсөл хэрэгжүүлэгчдийн чиг үүргийн хүрээ

НЭХБ - 2 төсөл - Төсөл хэрэгжүүлэгчдийн чиг үүргийн хүрээ

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

“Монгол Улсад Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” төслийн 2-р үе шат: Төсөл хэрэгжүүлэгчдийн чиг үүргийн хүрээ

Татах
НЭХБ-2 төсөл - Өргөдөл, гомдлын механизм

НЭХБ-2 төсөл - Өргөдөл, гомдлын механизм

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

НЭХБ-2 төслийг удирдан, хэрэгжүүлж буй Хүүхдийг Ивээх Сан нь дараах өргөдөл, гомдлыг хүлээж авах, шийдвэрлэх процессийг ашиглана.

Татах