Жил:  
Гамшиг, онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгаалал

Гамшиг, онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгаалал

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Гамшиг, онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгаалал (гарын авлага) 2017

Татах
Гамшигт бэлэн байцгаая!

Гамшигт бэлэн байцгаая!

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Гамшигт бэлэн байх нь - постер

Татах
Сургуулийн орчинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж

Сургуулийн орчинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Сургуулийн орчинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж - Багц материал

Татах
Сургуулийн орчинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж

Сургуулийн орчинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

“ЗУДАД НЭРВЭГДСЭН МАЛЧДЫН ХҮҮХДҮҮДЭД БОЛОВСРОЛЫН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ, СУРГУУЛЬД ТҮШИГЛЭН ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ” төсөл

Татах
Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдэд туслах зөвлөмж

Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдэд туслах зөвлөмж

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдэд туслах зөвлөмж (багш нарт зориулав)

Татах
Сэтгэл зүйн анхны тусламж

Сэтгэл зүйн анхны тусламж

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Хүүхдэд сэтгэл зүйн анхны тусламж үзүүлэх сургалтын хөтөлбөр 2013

Татах
Сэтгэл зүйн анхны тусламж

Сэтгэл зүйн анхны тусламж

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Хүүхдэд сэтгэл зүйн анхны тусламж үзүүлэх нь

Татах
Гамшиг, онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгаалал (гарын авлага) 2017

Гамшиг, онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгаалал (гарын авлага) 2017

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Гамшиг, онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгаалал (гарын авлага) 2017

Татах
Гамшигт бэлэн байх нь - зурагт хуудас

Гамшигт бэлэн байх нь - зурагт хуудас

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Гамшигт бэлэн байх нь - зурагт хуудас

Татах
Сургуулийн орчинд гамшгийн эрсдлийг бууруулах зөвлөмж 2016

Сургуулийн орчинд гамшгийн эрсдлийг бууруулах зөвлөмж 2016

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Сургуулийн орчинд гамшгийн эрсдлийг бууруулах зөвлөмж 2016

Татах
Сургуулийн орчинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж (багш нарт)

Сургуулийн орчинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж (багш нарт)

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Сургуулийн орчинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж (багш нарт зориулав) 2016

Татах
Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдэд туслах зөвлөмж (багш нарт)

Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдэд туслах зөвлөмж (багш нарт)

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдэд туслах зөвлөмж (багш нарт) 2016

Татах
Хүүхдэд сэтгэл зүйн анхны тусламж үзүүлэх сургалтын хөтөлбөр

Хүүхдэд сэтгэл зүйн анхны тусламж үзүүлэх сургалтын хөтөлбөр

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Хүүхдэд сэтгэл зүйн анхны тусламж үзүүлэх сургалтын хөтөлбөр 2013

Татах
Үерийн үзүүлсэн нөлөө 2018

Үерийн үзүүлсэн нөлөө 2018

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Боловсролын салбарт үерийн үзүүлсэн нөлөөг үнэлэх түргэвчилсэн үнэлгээний тайлан 2018 оны наймдугаар сар

Татах