Жил:  
2016 оны жилийн тайлан

2016 оны жилийн тайлан

Ерөнхий мэдээлэл

Хүүхдийг Ивээх Сангийн 2016 онд хийсэн ажлууд

Татах
2016 оны жилийн тайлан

2016 оны жилийн тайлан

Ерөнхий мэдээлэл

Хүүхдийг Ивээх Сангийн 2016 онд хийсэн ажилтай танилцана уу!

Татах
Төслийн хаалтын хурал

Төслийн хаалтын хурал

Ерөнхий мэдээлэл

Төслийн хаалтын хурал

Татах
2017 оны жилийн тайлан

2017 оны жилийн тайлан

Ерөнхий мэдээлэл

Хүүхдийг Ивээх Сангийн 2017 оны жилийн тайлан

Татах
Төслийн туслах ажилтан - Өвөрхангай аймаг

Төслийн туслах ажилтан - Өвөрхангай аймаг

Ерөнхий мэдээлэл

Хүүхдийг Ивээх Сан нь Японы Гадаад хэргийн яамны санхүүжилттэйгээр 3 жилийн хугацаанд хэрэгжих "Монгол улсад хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь” төслийн хүрээнд Өвөрхангай аймагт ажиллах төслийн туслах ажилтны ажлын байр зарлаж байна

Татах
Төслийн туслах ажилтан - Ховд аймаг

Төслийн туслах ажилтан - Ховд аймаг

Ерөнхий мэдээлэл

Хүүхдийг Ивээх Сан нь Японы Гадаад хэргийн яамны санхүүжилттэйгээр 3 жилийн хугацаанд хэрэгжих "Монгол улсад хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь” төслийн хүрээнд Ховд аймагт ажиллах төслийн туслах ажилтны ажлын байр зарлаж байна

Татах
Зөвлөх үйлчилгээний урилга

Зөвлөх үйлчилгээний урилга

Ерөнхий мэдээлэл

“Монгол улсын хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь” төслийн суурь судалгааг хийж гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээний багийг сонгон шалгаруулах гэж байгаа тул сонирхсон этгээд техникийн болон үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

Татах
Хүүхдийн Аюулгүй Байдлыг Хангах Бодлого

Хүүхдийн Аюулгүй Байдлыг Хангах Бодлого

Ерөнхий мэдээлэл

Хүүхдийг Ивээх Сангийн ажилтнууд, түншлэгчид, бусад төлөөлөгчид хүүхэдтэй зүй бус харьцах бүх хэлбэр болон бэлгийн мөлжлөгийг үл тэвчих хандлагыг баримталдаг.

Татах
Хүүхэд насны төгсгөл тайлан 2018

Хүүхэд насны төгсгөл тайлан 2018

Ерөнхий мэдээлэл

Хүүхдийг Ивээх Сангийн жил тутам хийдэг "ХҮҮХЭД НАСНЫ ТӨГСГӨЛ 2018" тайлан бэлэн боллоо. Тайланд хүүхэд аль улс оронд илүү аюулгүй тайван байгааг үнэлж, хүүхэд насыг хэрхэн “хулгайлж” буй үзүүлэлтээр нь эрэмблэн 175 улс орныг жагсаасан байна. Монгол улс хүүхэд насыг "ХУЛГАЙЛСАН" үзүүлэлтээрээ хэд дугаарт байна вэ?

Татах
Монгол Улс дахь Хүүхдийн Эрхийн Нөхцөл Байдлын Үнэлгээ 2018

Монгол Улс дахь Хүүхдийн Эрхийн Нөхцөл Байдлын Үнэлгээ 2018

Ерөнхий мэдээлэл

Монгол Улс дахь Хүүхдийн Эрхийн Нөхцөл Байдлын Үнэлгээ 2018

Татах
Хүүхдийг Ивээх Сан - 20 жилийн тайлан

Хүүхдийг Ивээх Сан - 20 жилийн тайлан

Ерөнхий мэдээлэл

Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулсан 20 жилийн хугацаанд (1994-2014) Хүүхдийг Ивээх Сангаас Монголын хүүхдүүдийн сайн сайхны төлөө хийсэн үйлс, хуримтлуулсан туршлага, ололт амжилт, оруулсан хувь нэмрийг эргэн дүгнэж, тоймлон хүргэж байна.

Татах