Удирдлагын баг

Хүүхдийг Ивээх Сангийн удирдлагын баг нь Суурин төлөөлөгч болон төсөл хөтөлбөрүүд, захиргаа болон хүний нөөц, хэвлэл, мэдээлэл хариуцсан менежерүүдээс бүрддэг. Манай удирдлагын багт хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа, хүүхэд хамгаалал, боловсрол, хүүхдийн эрхийн засаглал, бизнесийн хөгжил, төслийн менежмент зэрэг чиглэлээр салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн, өндөр боловсролтой мэргэжилтнүүд ажиллаж байна. Удирдлагын багийн гишүүдтэй танилцана уу.

МОНГОЛ ДАХЬ ХӨТӨЛБӨРИЙН МЕНЕЖЕР/СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧ

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР

САНХҮҮГИЙН МЕНЕЖЕР

ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ, ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН МЕНЕЖЕР

НӨЛӨӨЛӨЛ, МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР

БОЛОВСРОЛЫН ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР

“ОРОН НУТГИЙН ӨСВӨР ҮЕИЙНХЭНД ХУВЬ ХҮНИЙ УР ЧАДВАР, ЭНТРЕПРЕНЕРШИПИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ ТӨСӨЛ”-ИЙН МЕНЕЖЕР