Ном, хэвлэл

“Хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь-2” төсөл (2021-2024)

“Хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь-2” төсөл (2021-2024)

“Хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь – 2” төслийн эцсийн үнэлгээний тайлан

Хүүхдийн эрхийн мэдрэмжтэй сэтгүүл зүй

ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН АЖИЛТНУУД, СЭТГҮҮЛЧДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА

Хүүхдэд ээлтэй ариун цэврийн өрөө байгуулах зөмлөмж 2014

Японы Гадаад Хэргийн Яамны санхүүжилтээр Хүүхдийг Ивээх Сангийн 2011-2014 онд хэрэгжүүлсэн "Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг" төсөлд хамрагдсан цэцэрлэгүүдэд ариун цэврийн өрөөг "хүүхдэд ээлтэй" болгоход баримтлах зарчим, жишиг загварыг гарган туршив.

Ариун цэврийн өрөө яагаад хүүхэд, багшид ээлтэй байх ёстой вэ? 2014 он

Японы Гадаад Хэргийн Яамны санхүүжилтээр Хүүхдийг Ивээх Сангийн 2011-2014 онд хэрэгжүүлсэн "Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг" төсөлд хамрагдсан цэцэрлэгүүдэд ариун цэврийн өрөөг "хүүхдэд ээлтэй" болгоход баримтлах зарчим, жишиг загварыг гарган туршив.

“Хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь-2” төслийн Мэдээллийн хуудас №8

Эцэг эх, асран хамгаалагчдад зориулсан гарын авлага

Эцэг эх, асран хамгаалагчдад зориулсан гарын авлага "Охидыг хүчирхийлэл, мөлжлөгөөс хамгаалах нь” төсөл

Хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь – 2 төсөл (2021-2024)

Хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь – 2 төсөл (2021-2024)

Улирал тутмын цахим сонин

Хүүхдийг Ивээх Сангийн 2023 оны 4 дүгээр улирлын үйл явдлын товч мэдээг эндээс уншина уу.